• บริการในด้านการเป็นตัวแทนนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ บริการทั้งสินค้าเต็มตู้และไม่เต็มตู้
 • เป็นตัวแทนนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังประเทศ จีน,มาเลเซีย ทั้งทางเรือและทางอากาศ
 • บริการผ่านพิธีการ ศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก ทั้งทางเรือและทางอากาศ
 • ขอรับคืนอากรขาเข้าตามมาตราทวิ 19 ทวิ และขอชดเชยอากร(มุมน้ำเงิน)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
 • รับขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร

 
      ทางรถ
 
    ขั้นตอนการใช้บริการ
 • ตกลงราคาค่าขนส่งกับผู้รับผิดชอบ (ค่าขนส่งขั้นต่ำ 500 บาท)
 • ผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้
 • ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้เขียนบนกล่องสินค้า
  1.รหัส  2.เบอร์โทรติดต่อ 3.สินค้าทางรถ (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
 • หลังนำสินค้าขึ้นตู้  5 วันถึงโกดังที่พระรามสอง

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-406555 ต่อ 132 (คุณวิ) 

**************************************************************
      ทางเรือ
 • ตกลงราคาค่าขนส่งกับผู้รับผิดชอบ (ค่าขนส่งขั้นต่ำ 400 บาท)
 • ผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้
 • ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้เขียนบนกล่องสินค้า
  1.รหัส  2.เบอร์โทรติดต่อ 3.สินค้าทางเรือ (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
 • หลังนำสินค้าขึ้นตู้ ประมาณ 12-15  วันถึงโกดังที่พระรามสอง

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-406555 ต่อ 132 (คุณหญิง)

*********************************************************************   
 
   
    ส่งสินค้าไปประเทศจีน
 • สินค้า300กิโลกรัมขึ้นไป ทางบริษัทบริการไปรับสินค้าโดยไม่คิดค่ารถ (เฉพาะภายในกรุงเทพฯ)
 • สินค้าต้องมีน้ำหนักขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม หากน้ำหนักไม่ถึงตามกำหนด ต้องคิดเป็น 10 กิโลกรัม
 • ส่งสินค้าไปกวางโจว ต้องใช้เวลาประมาณ 25 วัน หากติดวันหยุด อาจมีการล่าช้ากว่ากำหนด
 • ลูกค้าต้องให้รายละเอียดสินค้ากับทางบริษัท เพื่อความสะดวกในการผ่านศุลกากร หากสินค้าที่แจ้งมา ไม่ตรงตามสินค้าจริงแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
 • น้ำหนักสินค้าต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อลัง หากน้ำหนักเกินจะไม่สามารถขึ้นตู้ได้
 • ผู้ส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ไป-กลับ ระหว่างบริษัทกับท่าเรือเอง
 • กรณีของหาย
  > ทางบริษัทหยุดขายประกันสินค้าชั่วคราว หากสินค้าสูญหาย จะชดใช้เป็น 3 เท่าของค่าขนส่ง
     (เฉพาะสินค้าที่สูญหาย)
  > สินค้าแตกง่าย ลูกค้าต้องแพ็คสินค้าอย่างดี หากสินค้าแตก ทางบริษัทไม่มีการรับผิดชอบใดๆ 
     บริษัทรับผิดชอบสินค้าที่หายเท่านั้น
  > หลังจากสินค้าถึงปลายทาง 15 วัน ผู้ส่งสินค้าต้องชำระค่าขนส่งทั้งหมด และหลังชำระค่าขนส่ง 7 วัน
     
  หากลูกค้ายังไม่ไปรับสินค้า ทางบริษัทถือว่าสินค้าตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท

   โทร.034-406555 Mobile 083-3583358 (คุณหยาง)   FAX 034-406739


 
TPI IMPORT EXPORT &SHIPPING CO.,LTD
119/3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
TEL: 034-406-555 Auto 20 Line  FAX: 034-406739
MOBILE: 080-999-6350, 082-345-3407
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.