X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

ส่งออกไปพม่า
 
 
 
 
1. ราคาต้องติดต่อกับทางบริษัทเป็นหลักบนเว็บไซต์จะไม่แจ้งราคาผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้
2. ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้เขียนบนกล่องสินค้า (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
    2.1. รหัส 2.2. เบอร์โทรติดต่อ 2.3. สินค้าทางรถ
3. สินค้าถึงโกดังที่พระรามสองหลังนำสินค้าขึ้นรถตู้ทางรถ 12-15 วัน ฤดูฝนเส้นทางจะไม่สะดวกอาจจะล่าช้า 3-5 วัน ส่งด่วน 7 วันโดยประมาณ
 
 
1. ราคาต้องติดต่อกับทางบริษัทเป็นหลักบนเว็บไซต์จะไม่แจ้งราคาผู้รับผิดชอบออกรหัสสินค้าให้
2. ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้เขียนบนกล่องสินค้า (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
    2.1. รหัส 2.2. เบอร์โทรติดต่อ 2.3. สินค้าทางรถ
3. สินค้าถึงโกดังที่พระรามสองหลังนำสินค้าขึ้นรถตู้ทางรถ 7-10 วัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1237 , (+66)034-406-555
ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
GET DIRECTION

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2020

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่