X


กำลังโหลด กรุณารอสักครู่

 
 
• รับสมัครพนักงานเดินเอกสารศุลกากร (shipping) จีน-ไทย
เงินเดือนเริ่มต้น (15,000 – 20,000) +ค่าคอมมิชชั่น+สวัสดิการ
ได้ภาษา จีน-ไทย (25,000 – 30,000) +ค่าคอมมิชชั่น+สวัสดิการ
ประเภทอุตสาหกรรม โลจิสติก (ขนส่ง)
สถานที่ทำงาน 72/145 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รับผิดชอบงาน
1. รับผิดชอบการนำเข้าส่งออกของบริษัท ตรวจสอบพร้อมประสารงานแผนกขาย และเดินเอกสารศุลกากร
2. รับผิดชอบการส่งต่อสินค้า ให้ความร่วมมือในการสื่อสารผ่านพิธีการทางศุลกากร ติดตามสินค้าให้ถึงมือผู้รับตรงตามเวลา
3. ก่อนจัดส่งสินค้า ลงตรวจและกำกับดูแลการบรรจุผลิตภัณฑ์
4. การทำงานของท่านสอดคล้องกันกับชีวิตประจำวันในการติดต่องาน
5. มีความเชี่ยวชาญในการพูดฟังเขียน ภาษาจีน-ไทย ได้ดี สามารถเขียนแบบฟอร์ม การสั่งซื้อสินค้าได้
6. พูดจีน-ไทยได้ จะรับพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความรู้ทางการค้าระหว่างประเทศและ โลจิสติก เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรไทย อ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 2. คุ้นเคยระบบงานของชิปปิ้ง และระบบกฎหมายข้อบังคับ มีใบรับรองของชิปปิ้ง จะรับพิจารณาพิเศษ 3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปหรือที่เกี่ยวข้องกับชิปปิ้ง จะรับพิจารณาพิเศษ 4. มีทักษะ ในการวางแผน บริหารจัดการและสื่อสารได้ดี 5. มีความรับผิดชอบสุง ซื่อสัตย์ พิถีพิถัน และทำงานเป็นทีมได้ดี 6. รับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ หมายเหตุ : เมื่อส่งประวัติส่วนตัว กรุณาระบุแผนกงานหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร• รับสมัครพนักงานส่งเสริมการขาย นำเข้า-ส่งออก ตลาดไท
เงินเดือนเริ่มต้น (15,000 – 20,000)+ ค่าคอมมิชชั่น+สวัสดิการ
ประเภทอุตสาหกรรม โลจิสติก (ขนส่ง)
สถานที่ทำงาน 91/94 โครงการ เดอะ ไอยารา เลขที่ B13 ม.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประสบการณ์ การทำงาน : ทางเราไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
1. การศึกษา : การศึกษาไม่ได้แสดงถึงความสามารถ การทำงานเป็นสิ่งจำเป็นในเชิงรุกเพื่อให้ถึงเป้าหมาย โดยอาศัยการเรียนรู้ มากกว่าการทดสอบความจำของคุณ
2. ความเป็นมืออาชิพ : ไม่ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกต่างประเทศจะทำได้ดีแค่ไหน ไม่มีคำว่ามืออาชีพ สิ่งที่เราต้องการคือ คนที่รักการเรียนรู้และมั่นคง
3. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์: คุ้นเคยกับ Microsoft office
4. ต้องการด้านภาษา : พูด ฟัง เขียน จีน - ไทย ได้คล่องแคล่ว สำเนียงการพูดดีจะพิจารณาพิเศษ
5. มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการสื่อสารที่ดีและมีทักษะในการต่อรอง ความสามารถในการตลาด รักงานที่ตนทำ
6. เงินเดือน+เปอร์เซ็นต์ ทำเยอะได้เยอะ ไม่มีจำกัด
7. สัญชาติไทย

หากท่านชื่นชอบการทำงานในสถานประกอบการจากต่างประเทศ มีความสนใจการค้าขายระหว่างประเทศทุกด้านของโลจิสติกเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มการพัฒนา ของการโลจิสติกส์ ข้ามพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต หรือ การตลาด E-commerce ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างทักษะประสบการณ์ที่หลากหลายให้ติดต่อเราได้ทันที เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราคุณสามารถ : 1. สื่อสารกับผู้คนทั่วทุกมุมโลก ไม่เพียงแต่เรียนรู้ ยังเข้าใจคนในแต่ละที่ด้วย 2. ได้พัฒนาสามารถด้านภาษาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพูดอ่านเขียน 3. เข้าใจการขนส่งระหว่างประเทศ โลจิสติก E-commerce และการจัดการต่างๆ 4. เป็นการเปิดโอกาสได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่มีความกระตือรือร้นด้านความก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน ในทางกลับกันหากท่านไม่ประสงค์ จะทำงานกับองค์กรต่างประเทศหรือรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดไหญ่ กรุณางดส่งประวัติส่วนตัวของคุณ หมายเหตุ : เวลาส่งประวัติส่วนตัว กรุณาระบุแผนกงานหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
• รับสมัครพนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ
เงินเดือน : ช่วงทดลองงานเริ่มต้น 15,000
( หลังจากผ่านโปร : เพิ่มขึ้นตามความสามารถ )
ประเภทอุตสาหกรรม : Logistic
สถานที่ทำงาน : 119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และ
ออกนอกสถานที่เป็นบางครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน พิจารณาพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของการตลาดของบริษัทและลูกค้า หาข้อมูลของต่างประเทศเพื่อเป้าหมายการธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทชั้นนำ ช่วยประมวลผลการทำงาน การดำเนินการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท พัฒนาระดับการจัดการของแต่ละแผนกและประสิทธิการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปอย่างราบรื่น ทางบริษัทต้องการคุณสมบัติดังนี้:
1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีประสบการณ์ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาเดียวกัน มากกว่า 2 ปีพิจารณาพิเศษ
2. มีความสามารถในการเรียนรู้รวดเร็ว ความรู้ในธุรกิจและการตลาด
3. ทำงานอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
4. สามารถพูด ฟัง เขียน ภาษาจีน - ไทย ได้คล่องแคล่ว
5. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์: คุ้นเคยกับ Microsoft office
6. สัญชาติ : ไทย
คุณสมบัติของผู้สมัคร : มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ตั้งใจทำงาน มีเหตุผล ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะการสื่อสารอย่างที่ดี
หมายเหตุ : เมื่อส่งประวัติส่วนตัว กรุณาระบุแผนกงานหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร• รับสมัคร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสงเสริมการขาย
เงินเดือน : ช่วงทดลองงาน (ดูความสามารถแล้วปรับเงินเดือนในภายหลัง)
ได้ภาษาไทย 9,000+ (ต่อรองได้)
ได้ภาษาจีน-ไทย 12,000+ (ต่อรองได้)
ประเภทอุตสาหกรรม : Logistic
สถานที่ทำงาน : 119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน พิจารณาพิเศษ
ช่วยหัวหน้างาน รวบรวมจัดการข้อมูลเอกสาร
1. มีความสามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจ ในธุรกิจการขายที่มีความหลากหลาย
2. ทำงานอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
3. พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
4. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์: คุ้นเคยกับ Microsoft office
5. สัญชาติไทย
6. มีทักษะในการเจรจา และบริการเป็นอย่างดี
7. มีความตั้งใจในการทำงาน
8. มีความรับผิดชอบ จริงจัง มีความความริเริ่ม และทำงานเป็นทีมได้
9. อัธยาศัยดีร่าเริง มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี

หมายเหตุ : เมื่อส่งประวัติส่วนตัว กรุณาระบุแผนกงานหรือตำแหน่งที่ต้องการสมัคร• รับสมัครพนักงานส่งเสริมการขาย นำเข้า-ส่งออก จีน-ลาว
เงินเดือนเริ่มต้น (15,000 – 20,000)+ ค่าคอมมิชชั่น+สวัสดิการ
ประเภทอุตสาหกรรม โลจิสติก (ขนส่ง)
สถานที่ทำงาน 119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ประสบการณ์ การทำงาน : ทางเราไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
1. การศึกษา : การศึกษาไม่ได้แสดงถึงความสามารถ การทำงานเป็นสิ่งจำเป็นในเชิงรุกเพื่อให้ถึงเป้าหมาย โดยอาศัยการเรียนรู้ มากกว่าการทดสอบความจำของคุณ
2. ความเป็นมืออาชิพ : ไม่ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกต่างประเทศจะทำได้ดีแค่ไหน ไม่มีคำว่ามืออาชีพ สิ่งที่เราต้องการคือ คนที่รักการเรียนรู้และมั่นคง
3. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์: คุ้นเคยกับ Microsoft office
4. ต้องการด้านภาษา : ฟังพูดเขียนภาษาจีน-ลาว ได้เป็นอย่างดี หากสำเนียงการพูดดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการสื่อสารที่ดีและมีทักษะในการต่อรอง ความสามารถในการตลาด รักงานที่ตนทำ
6. เงินเดือน+เปอร์เซ็นต์ ทำเยอะได้เยอะ ไม่มีจำกัด• พนักงานคีย์ใบขน ประจำสาขาแหลมฉบัง
เงินเดือนเริ่มต้น +เงินพิเศษ+สวัสดิการ
ประเภทอุตสาหกรรม โลจิสติก (ขนส่ง)
สถานที่ทำงาน 72/145 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประสบการณ์ การทำงาน : มีประสบการณ์ด้านการคีย์ใบขน
1. การศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวช
2. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์: คุ้นเคยกับ Microsoft office• ผู้จัดการประจำสาขาหนองคาย
เงินเดือน+สวัสดิการ
ประเภทอุตสาหกรรม โลจิสติก (ขนส่ง)
สถานที่ทำงาน 654 ม.4 ถนน เชื่อมเมืองหนองคาย ตำบล มีชัย อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย
1. ลักษณะงาน : หาลูกค้า วางแผน การตลาด
2. การศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี
3. รักงานด้านการบริการ
4. หากมีประสบการณ์ด้านชิปปิ้งพิจารณาเป็นพิเศษ• ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ประจำสาขาพระราม 2
เงินเดือนตามแต่ตกลง+สวัสดิการ
ประเภทอุตสาหกรรม โลจิสติก (ขนส่ง)
สถานที่ทำงาน 119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ประสบการณ์ การทำงาน : สามารถซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ได้
การศึกษา : วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป• เซลล์เฟรทเรือขาออก ประจำสาขาแหลมฉบัง
เงินเดือนตามตกลง+สวัสดิการ
ประเภทอุตสาหกรรม โลจิสติก (ขนส่ง)
สถานที่ทำงาน 72/145 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1. ลักษณะงาน : หาลูกค้า
2. การศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี
3. รักงานด้านการบริการ
4.เคยทำงานด้าน sale freight
5. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปติดต่อคุณ สุรีรัตน์ สุขปาน
อีเมล์: hr@thaitpi.com

 

โทร:034-406-555  

ทีพีไอ.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้งจำกัด
119/3 ม.1 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
GET DIRECTION

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2020

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่